תמונות של ביצוע העבודות
חפירה מתחת לבניין הקיים
פייר קניג 15, ירושלים

הפרויקט כלל חיזוק הבניין נגד רעידות אדמה, בנייה מתחת לבניין הקיים, הרחבת הבניין הקיים (כולל בין היתר ממ"ד), והוספת קומה מעל הקומה העליונה (באגף בבניין קיים). הפרויקט נעשה במסגרת התב"ע החלה בבניין. 

חיזוק יסודות, קירות ועמודים חדשים
חיזוק יסודות קיימים
הוספת קומה מעל הבית הקיים