חפירה, חיזוק יסודות קיימים, טפסנות לקירות חיזוק: 
יציקת קירות חיזוק ושלד הרחבות דירות קיימות: 
בניית הקומות החדשות: 
חיפוי אבן איכותית: 
הבניין לקראת סיום הפרויקט: