חיזוק הבניין נגד רעידות אדמה

חיזוק המבנה נגד רעידות אדמה מתבצע על פי התקן הישראלי בהתאם לדו"ח מהנדס קונסטרוקציה המתבסס על בדיקות שונות שנעשות לבניין (בדיקת קרקע, סקר מבנה קיים), על חישובים סטטיים שנעשים ועל התקנים הרלוונטיים. בד"כ כולל החיזוק חפירה עד יסודות העמודים, עיבוי העמודים הקיימים וקשירת עמודים באמצעות קורות חיזוק וכן יציקת יסודות חדשים (עמודים, קירות).

גם בניית פיר מעלית ו/או ממ"דים (ככל שמוסיפים ממ"דים במסגרת הפרויקט) וקשירת הבניין אליהם משמשים חלק מחיזוק הבניין.

לעיתים נדרש להוסיף רלסים (קורות פלדה), בין היתר בחדר המדרגות כדי שיהיה חיזוק נוסף במרכז הבניין (תלוי במבנה הבניין ובמיקום פיר המעלית).