הגאון אליהו 5, רמת גן - סרטונים מהפרויקט

שם ווידאו

​לחץ כאן בכדי להוסיף טקסט ולערוך את הפיסקה. זהו מיקום נהדר בשבילך לספר על העסק.

שם ווידאו

​לחץ כאן בכדי להוסיף טקסט ולערוך את הפיסקה. זהו מיקום נהדר בשבילך לספר על העסק.

חפירה וחיזוק יסודות קיימים: