הגאון אליהו 5, רמת גן - תמונות מהפרויקט
חפירה, חיזוק יסודות קיימים וביסוס: 
בניית שלד הקומות הקיימות והחדשות
בניית חניון תת קרקעי בשטח 450 מ"ר
סיום הפרויקט